Η ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου βελτιώνει τη δημιουργικότητα

1008 0


“Τα ασφαλή επίπεδα ηλεκτρικής διέγερσης μπορεί να ενισχύσουν την ικανότητά σας να σκέφτεστε πιο δημιουργικά”, δήλωσαν οι ερευνητές του Georgetown, και δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο Cerebral Cortex.
Η ομάδα χρησιμοποίησε διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος (TDCs) για να τονώσει μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι γνωστή ότι σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και σε συνδυασμό με την παροχή δοκιμών να υποβάλλει λεκτικές νύξεις, για δημιουργικές σκέψεις.
Τα άτομα που ήταν σε θέση να αυξήσουν τη δραστηριότητα στην πρόσθια περιοχή του εγκεφάλου, -που ονομάζεται “frontopolar φλοιός-, ήταν αυτοί που είχαν την ικανότητα δημιουργίας συνδέσης εννοιών. Η πρόσθια περιοχή ωθεί στη δημιουργική σκέψη, και τονώνει τη δραστηριότητα, διευκολύνοντας στους ανθρώπους να φθάσουν σε υψηλότερες δημιουργικά ύψη.
Χρήση του TDCs στόχευσε στον frontopolar φλοιό σε δύο φάσεις εργασίας, επιτρέποντας τους πειραμματιζόμενους να σχηματίσουν πιο δημιουργική αναλογία συνδέσεων μεταξύ των συνόλων λέξεων, και να δημιουργήσουν καινούριες ενώσεις λέξεων.
Το έργο αυτό είναι μια απόκλιση της παραδοσιακής έρευνας που εξετάζει τη δημιουργικότητα ως ένα στατικό γνώρισμα.
Οι ερευνητές έγραψαν ότι τα αποτελέσματα τους παρέχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, για τη χρήση του TDC, που ενισχύει τη συνειδητή αύξηση της δημιουργικότητας που προκαλείται από τη γνωστική παρέμβαση, και επεκτείνει τα γνωστά όρια,σε αναλογικό συλλογισμό. Μια μορφή δημιουργικής νοημοσύνης που είναι μια ισχυρή καινοτομία.
Εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ένα μεγάλο μέρος του τρόπου λειτουγίας του TDCs και πώς επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, και οποιαδήποτε προσπάθεια χρησιμοποίησης ηλεκτρικού ρεύματος για τόνωση του εγκεφάλου έξω από εργαστήριο ή κλινική, είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να αποθαρρύνεται έντονα.
Οι άνθρωποι με δυσκολίες λόγου και ομιλίας συχνά δεν μπορούν να βρούν ή να παράγουν τις λέξεις που χρειάζονται.Ενισχύοντας τη δημιουργική συλλογιστική αναλογική, θα τους επιτρέψει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των ιδεών τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις, χειρονομίες, ή άλλες προσεγγίσεις για να μεταφέρουν μια παρόμοια έννοια.
Η γνωσιακή νευρολόγος Turkletaub, του GUMC , ελπίζει ότι μια μέρα οι γιατροί θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τη δημιουργική αναλογική του συλλογισμού χρησιμοποιώντας ένα σήμα και το TDCs για να βοηθήσουν άτομα με διαταραχές εγκεφάλου.
Join the Conversation