Γιατί λέμε ΟΧΙ στις Χημειοθεραπείες!

1062 0


Τι είναι πως δημιουργείται και γιατί.

Ποια είναι η φυσική αντιμετώπιση με σκοπό την θεραπεία της αιτίας και όχι ΜΟΝΟ των συμπτωμάτων, όπως γίνεται με τις χημειοθεραπείες και τις αφαιρετικές εγχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν καθόλου την γενεσιουγό αιτία του καρκίνου.

Μια από τις καλύτερες ομιλίες του εξαιρετικού επιστήμονα που ενώ στην αρχή αποτελούσε “μαύρο πρόβατο” μεταξύ των Ιατρών, σήμερα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, αλλά και την αποδοχή και τον σεβασμό, από πλευράς της παγκόσμιας ιατρικής επιστημονικής κοινότητας.