Ο ΚΑΝΟΝΑΣ 80/20…ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ-VIDEO

1298 0


Το 80% των αποτελεσμάτων σου οφείλεται στο 20% των προσπαθειών σου.

Το 80% του παγκόσμιου πλούτου παράγεται από το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το 80% του νοήματος ενός βιβλίου βρίσκεται στο 20% των σελίδων του.

Το 80% των κερδών μιας εταιρείας προέρχεται από το 20% των πελατών της.

Το 80% των γυναικών κάνει σεξ με το 20% των ανδρών.

Το 80% του σεξ που έχεις κάνει οφείλεται στο 20% των προσεγγίσεων σου.

Τα παραδείγματα είναι κυριολεκτικά ατελείωτα.
Join the Conversation