Είναι αυτός ο Παγκόσμιος Αυτοκράτωρ, δηλαδή ο Αντίχριστος;

1379 0


Στις φωτογραφίες βλέπετε τον υιό του προέδρου της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης David δηλαδή ΔΑΥΪΔ David Mayer de Rothschild να μιλάει στο Βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.