ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ….A woman of immigrant descent squats down on a London bus and relieves herself in front of other passengers.

626 0

Join the Conversation