Ο πιο απάνθρωπος καπιταλισμός της ιστορίας ήταν ο σοβιετικός

643 0

Join the Conversation