Ο πιο απάνθρωπος καπιταλισμός της ιστορίας ήταν ο σοβιετικός

198 0