Ο πιο απάνθρωπος καπιταλισμός της ιστορίας ήταν ο σοβιετικός

309 0