Για όσους ευρωλάγνους παριστάνουν πως δήθεν νοιάζονται για τον ισλαμικό λαθρεποικισμό τής δόλιας πατρίδας

1212 0


ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΟ
Join the Conversation